Thursday, 15 December 2011

Likwidasie, Sharemax of PicVest

Verskeie dreigemente van likwidasie aansoeke  is op baie aandeelhouers van Sharemax en PicVest se lippe. Die beleggers het hoofsaaklik in ‘n inkomste produk belê, en is afhanklik van die maandelikse inkomste uit hierdie sindikasie beleggings.

Ons is ook bewus daarvan dat beide hierdie twee skemas alle pogings aanwend om likwidasie te vermy, en ek dink ons moet vir ‘n oomblik stilstaan en vra hoekom.
Ek dink ons moet eers die likwidasie proses verstaan voordat ons bogenoemde vraag probeer beantwoord.

‘n Likwidateur of prokureur het net een belegger nodig om ‘n aansoek te loods teen ‘n spesifieke sindikasie. Die aansoek word ingedien en die sindikasie wat in ‘n spesifieke regsentiteit is kry die geleentheid om die aansoek teen te staan.

So die aansoek is nie teen Sharemax of PicVest gerig nie maar teen die maatskappy waaring die gebou gesindikeer is.Sharemax en PicVest was slegs die fasiliteerdeer en besit nie aandele in die gebou en of die regsentiteit waarin die sindikasie plaasgevind het nie.

Mense dink verkeerdelik dat hulle by Sharemax of Picvest geld belê het.
Die belegger het direk in ‘n spesifieke maatskappy belê wat ‘n afsonderlike regsentiteit is van Sharemax of PicVest.Die prospektus sal ook aandui dat hulle slegs die promoter was van die sindikasie.

Die meeste van die geboue se waarde is minder as die bedrag waarvoor die sindikasie waarde was. Maar met goenoeg tyd toegelaat sal die geboue onder die regte bestuur wel kapitaal groei bereik.Onthou die belegging was geskoei op die inkomste stroom van die sentrum en nie die baksteen waarde nie.

As gevolg van die ekonomie het huurders ook begin swaarkry en sukkel om die huur te betaal.Indien ‘n likwidasie aansoek suksesvol is, word daar na die baksteenwaarde gekyk en die beleggers gaan verloor. Die enigste persone wat werklik geld gaan maak met die likwidasie is die likwidateurs.

As ons kyk na vorige groot skemas wat gelikwideer was en ons kyk wat die likwidasie kostes daaraan verbonde was, is dit skrikwekkend.Tydens die likwidasie word skuldeisers vergaderings gehou waar u, die eis teen die maatskappy moet bewys.
Onthou dat Sars is ook ‘n skuldeiser.

In sommige gevalle is beleggers gevra om die inkomste wat hulle uit die belegging verdien het, terug te betaal aan die likwidateurs.Etlike miljoene word deur die likwidateurs ingewin maar baie min word uitbetaal.

Onthou my vriende die gebou is huidiglik in ‘n maatskappy wat deur u besit word, en kan u die direksie sowel as die bestuur van die gebou verander.
Sterkte met u beleggings

Groete tot volgende keer

CA GROBLER
neels@vdberglaw.co.za

Monday, 5 December 2011

Vakansieklubs en Tyddeel

Dit is weer daardie tyd van die jaar wat dae getel word voordat ons die kantoor en werks mense agterlaat om te gaan rus, ooreet en meer geld te spandeer as wat ons normaalweg sou.

Selfs die suinigste van ons wat enige ander tyd van die jaar eers kyk wat kos ‘n sakkie sekelbos hout sal nou net stop en se “ Laai 10 sakkies op “ want braai gaan ons mos braai".

Maar ongelukkig is daar ook bemarkers wat nie kan wag vir ons gesindheid in Desember maande nie en die enigste ding wat soeter is as ‘n Desember waatlemoen is hulle bemarkings tegnieke
.
Gesoute , beproefde en vervolmaakte tegnieke.

Selfs op ons strande word ons voorgekeer en ‘n gratis ete kaartjie aangebied as ons net die bekendstelling sal kom bywoon. Of meneer jy het reeds een van drie pryse gewen, ‘n Televisie, Rekenaar of ‘n gratis vakansie al wat u moet doen is om op hierdie dag teen ‘n spesifieke tyd op te daag en u prys te kom opeis.

En nee meneer dit is nie tyddeel nie, ons verkoop nie tyddeel nie. Die naam tyddeel is uitgedien en hulle weet ons is negatief daaroor, so kom ons noem dit iets anders en siedaar vakansie klubs is gebore !

Die groot verskil tussen tyddeel en vakansie klubs is dat op vakansie klubs word net punte verkoop en nie ‘n gedeelte van die eiendom nie.Die punte word dan met ‘n uitruilskema beheer waar ons ‘n sekere aantal punte nodig het om by ‘n sekere plek op ‘n gegewe tydstip in die jaar kan Gratis vakansie gaan hou.

Die probleme wat egter in die laaste tyd hiermee vereenselwig word is dat daar nie altyd genoeg eiendom is om die punte te dek nie.Dit is vir ons nie almal moontlik om reeds ‘n jaar vooruit te bespreek nie en vir die persoon wat te laat skakel is die beskikbare vakansie plekke reeds volgeboek.

Dan die grootste probleem is die administratiewe heffings wat gevra word. Hierdie heffings beloop meer kostes per jaar as wat ons sou betaal het vir die verblyf as ons direk bespreek en betaal het.

Ek kan hierdie aankoop van punte ook met ‘n huwelik vergelyk. Spesifiek ‘n huwelik tussen pikkewyne aangesien ‘n pikkewyn net een lewensmaat kies vir die res van sy lewe. So meneer of mevrou sodra die transaksie beklink is woon gerus u vriendelike landros kantoor by en bevestig hierdie huwelik want die punte en die heffings is vir altyd.

Ek het verskeie vriende wat hulle punte met liefde aan u gratis sal skenk want eerstens kry hulle dit nie verkoop nie, of gratis weggee nie. Hulle kan dit ook nie kanselleer nie want hulle bly steeds vir die heffings verantwoordelik.

So aan al my Pikkewyne geniet hierdie Desember vakansie.

Groete tot volgende keer.

CA Grobler
neels@vdberglaw.co.za

Monday, 14 November 2011

Sharemax

Ons volg Sharemax se agteruitgang sedert die Zambezi en die Villa sage begin het. Sharemax het goed gedoen en die kliente het vir jare hulle rente inkomste uit die gesindikeerde winkel sentrums ontvang.

Die groot verskil met die eerste sindikasies was dat sharemax net winkel sentrums aangekoop het wat reeds vir jare bestaan het met die regte mengsel van anker huurders. Die belegger het nie werklik in die gebou bele nie maar wel in die inkomste stroom vanaf die huurgeld.

Die beginsel is goed as die risikos nie te ver vooruit verdiskonteer word nie. En soos enige eiendom belegging is 5(vyf) jaar die tydperk waarna ‘n mens moet kyk as daar bele word. Sommige eiendom sindikasie maatskappye het sogenaamde voorsorg fondse ingebou maar dan word die risiko vergroot in so ‘n mate dat die termyn van 5(vyf) jaar nie meer genoeg is om groei te toon nie.

Sodra die sentrum ten volle gesindikeer is word die aandele oorgedra en die aandeelhouers is die nuwe eienaar van die sentrum.Dit is belangrik om daarop te let dat die sentrum inderdaad deur die nuwe aandeelhouers besit word en Sharemax net die bestuur van die gebou doen.

Met ander woorde die aandeelhouers kan ‘n nuwe direksie vir die sentrum aanstel sowel as ‘n nuwe huurbestuur. Mense dink foutiewelik dit is sharemax se gebou , die gebou behoort aan die aandeelhouers.

Die vraag wat ons moet vra hoekom is daar van ‘n wenresep afgewyk ?

Is dit Ego wat gestreel moes word van die direksie ?

Gulsigheid ?

Hoekom begin bou en waagkapitaal gebruik. Die meeste beleggers is pensionarisse wat afhanklik is van ‘n maandelikse inkomste, waar sal die inkomste vandaan kom terwyl daar gebou word ?

Word Pieter se geld gebruik om Paul te betaal ?

Ongelukkig is daar te veel vrae en geen antwoorde nie .
Die beslissing van die fais Ombud in die saak teen Barnes teen D Risk Insurance Consultants gaan verrykende gevolge vir die makelaars inhou.

Die makelaar in bogenoemde saak is bevel om die belegger se geld terug te betaal. Ek vermoed daar is baie makelaars wat glad nie meer slaap na hierdie beslissing nie.
Dit sal hopelik die makelaars in die toekoms twee keer laat dink voordat hulle net kommissie aangedrewe beleggings maak.

Groete tot volgende keer

CA GROBLER
Neels@vdberglaw.co.za

Monday, 7 November 2011

Mediese rekeninge en Skuldinvorderaars

Tyd om weer met my mense te raas. Mediese rekeninge is aan die orde van die dag, en daar is altyd daardie ekstra rekening wat opdaag 3(drie) maande nadat  ons die hospitaal verlaat het. Die persoon sal u ook in kennis stel dat die mediese fonds reeds die hospitaal rekening betaal het maar dat hierdie ekstra R 217.80 nie deur die medies gedek is nie en dat u verantwoordelik vir hierdie rekening is. Die rekening kan wissel van ‘n mediese dokter tot medikasie wat in die hospitaal aan u uitgereik is.

Indien die rekening van die dokter of die hospitaal direk is gee maar liefs aandag aan die rekening maar as die volgende meer bekend klink stel maar eers ondersoek in.
‘n Finale aanmaning word aan u gestuur van ‘n invorderings maatskappy af wat u meedeel dat hierdie bedrag reeds 90(negentig) dae agterstallig is en as u nie verdere regs aksies teen u en u goeie naam wil he nie moet die bedrag onmiddelik vereffen word.

Bankbesonderhede word in dieselfde aanmaning verskaf en omdat ons nie geswartlys wil word nie betaal ons dadelik hierdie rekening. Gelukkig is dit net R 217.80 en nie duisende rande nie.Moet ons nie eerder die vraag vra, hoekom is hierdie die finale aanmaning en wat het van die eerste aanmaning geword nie ?

Die rede hiervoor is bedrog aan die kant van die invorderaar !!!
Daar is misdadigers wat die registers van die hospitale bekom en vir pasiente wat onlangs ontslaan is fiktiewe rekeninge stuur. Hulle is ook slim genoeg om nie te groot bedrag te vra nie maar ‘n redelike bekostigbare bedrag.Hulle stuur nie vir een persoon ‘n rekening vir duisende nie maar vir duisende mense klein rekenings en op die manier steel hulle miljoene rande.  Ons vrees vir hofsake en vrees vir ons goeie naam maak dat ons eerder betaal.

Onthou dat slegs ‘n prokureur kan invorderings koste by die bedrag wat u verskuldig is bysit. Geen invorderaar kan kostes hef nie en oortree artikel 60(1) van die Wet op Landroshowe  en as hy hom as ‘n prokureur voorgedoen het om skuld te vorder aan artikel 83 (1) van die Wet op Prokureurs.

Vra die persoon of hy ‘n prokureur is en of hy bewus is daarvan dat hy die wet oortree indien hy enige regskostes hef van die skuldenaar as hy nie ‘n prokureur is nie. Uit ondervinding het ek gevind dat my kliente nooit weer ‘n oproep van die invorderaar sal kry nie.

Daar is ‘n Raad vir skulkinvorderaars en word gereguleer deur Wet 114 van 1998. Die invorderaar mag u nooit dreig nie, hy mag u ook nie beledig om u van wanbesteding te beskuldig nie.Indien u regshulp inwin mag hy daarna ook nie weer direk met u kontak maak nie maar moet deur u regsverteenwoordiger werk.

Groete tot volgende keer.

CA GROBLER
neels@vdberglaw.co.za

Thursday, 27 October 2011

Die Hof vir Klein Eise

Hierdie is ‘n regsinstrument wat meer aangewend behoort te word deur elke individu wat ‘n siviele eis onder R 12 000.00 het. Vir die persoon wat nie deel is van die regslui nie,  is enige hofprosedures meer ‘n afskrikmiddel as ‘n regsremedie.  Ek hoop hierdie artikel sal die proses vir u meer eenvoudig maak.

Wie mag ‘n eis instel ?
Enige individu maar geen maatskappy, beslote korporasie of enige ander regsentiteit nie.

Teen wie mag die eis ingestel word ?
Behalwe teen die staat mag enige siviele eis onder die bedrag van R 12 000.00 ingestel word teen maatskappye, beslote korporasies en selfs munisipaliteite.
Egskeiding kan nie deur hierdie hof aangehoor word nie.

Prosedure:
Eerstens moet ‘n skriftelike aanmaning aan die teenparty gestuur word en dit is beter om dit per geregistreerde pos te stuur of persoonlik af te gee met ‘n ontvangserkenning.
In hierdie aanmaning moet die gronde vir die eis behoorlik verduidelik word.

Die teenparty het 14 dae om te reageer en verweer aan te teken.
Na die 14 dae moet gerapporteer word aan die klerk van die Klein Eise Hof in persoon met die bewyse, asook die bewys van aflewering. Die klerk sal ‘n hofdatum bepaal vir die aanhoor van beide partye se weergawes.

Die klerk sal jou ook behulpsaam wees om ‘n dagvaardiging uit te reik teen die ander party. Die dagvaardiging moet op die persoon beteken word. Indien u dit nie self wil doen nie,  kan die balju gevra word maar daar is kostes vir die betekening wat u sal moet betaal.Stel jou getuies in kennis van die verhoordatum en kry jou bewyse reg vir die bepaalde hofdatum.

Indien die teenparty aan jou eise voldoen voor die verhoordatum,  stel die klerk van die hof in kennis sodat u nie die hof se tyd mors nie.
Die verhoor word aangehoor deur ‘n kommissaris en nie ‘n landros of magistraat nie. Die kommissaris is normaalweg ‘n prokureur.

Geen prokureur mag u of die ander party verteenwoordig nie. Geen kruisondervraging vind plaas nie en slegs die kommissaris het die reg om vrae te vra en sal sy besluit daarvolgens maak.

Die kommissaris se besluit is finaal en geen appèl word toegelaat nie. Indien die teenparty nie onmiddelik na die beslissing kan betaal nie, sal sy finansiële posisie deur die hof ondersoek word en betalingreëlings sal met hom getref word.

Hierdie is ‘n eenvoudige proses sonder enige regstaal of Latyn of hoog Engels, en is ontwerp vir die algemene man op straat.
So gebruik dit.

Groete tot volgende keer

CA GROBLER
Neels@vdberglaw.co.za

Monday, 24 October 2011

Spyt kom te laat

Ek is so lief vir my volkie maar ek verstaan hulle soms glad nie !

Hoekom is ons mense bereid om geld in ‘n skema te bele teen honderde duisende rande selfs miljoene rande sonder om eers huiswerk te doen of nog beter deur ‘n professionele persoon te laat doen.

Die makelaar nader ons met die mooiste foto’s van ‘n projek en natuurlik ‘n gepaste storie wat daarmee gepaard gaan. Volgens hom is dit die regte voertuig om jou geld waarvoor jy ‘n leeftyd gewerk het te gebruik om finansiele onafhanklikheid te verseker. Hierdie projekte wissel van diamante wat van die seebodem geduik word tot ‘n nuwe olie neerslag in Mosambiek. Ek kan nog honderde van hierdie projekte opnoem maar sal geen doel dien nie want daar word daagliks nuwes bygevoeg.

Die strekking bly agter altyd dieselfde groot opbrengste en min risiko. Op hierdie stadium sal dit goed wees om die projek te laat ondersoek deur ‘n forensiese ondersoekbeampte en eerder R 3000.00 te spandeer en ‘n ingeligde besluit te neem. Maar nee ons bele eerder die geld en na die tyd spandeer ons duisende rande se regskostes om die geld terug te vorder sonder enige sukses. Indien daar nie bates is nie en daar is nie geld om terug te vorder nie kan ons niks terugkry nie.

My mense moet sekere feite verstaan, regulerende instansies soos byvoorbeeld die Raad op Finansiele dienste reguleer slegs instansies wat by hulle geregistreer is. Indien nie geregistreer nie word hulle nie gereguleer nie.

Die makelaars is in die meeste gevalle ook slagoffers aangesien hulle ook deur die produk verskaffer om die bos gelei word. En indien die makelaar en sy kliente al hulle geld verloor het en geen geloofwaardigheid by hulle kliente het nie , kry die sogenaamde produk verskaffer net ‘n nuwe perd om te ry.

Aan my makelaars vriende, onthou die klient bele in jou integriteit en glo in jou vermoens en gaan by jou die geld soek as dit eers weg is.Maak seker van jou produk verskaffer. As hy of sy produk onbekend is en hy niks het om weg  te steek nie vra hom of hy eers ondersoek kan word.Indien hy bereid is om dit te laat doen en die verslag is positief kan jy dit met ‘n skoon gewete aan jou klient verskaf.

Groete tot volgende keer

CA GROBLER

Neels@vdberglaw.co.za

Nigerie 419

Hierdie skema is reeds meer as 12 jaar aan die gang en ek het nie gedink dit is nodig om weer daaroor te gesels nie maar nadat kliente van my ‘n maand gelede ingedoen is moet ons maar weer daaroor praat.

Twee van my kliente het ‘n skrywe per e-pos ontvang waarin hulle meegedeel is dat ‘n groep sakemanne in Nigerie sukkel om geld vanaf ‘n besigheids transaksie uit die land uit te kry.Indien hulle hiermee behulpsaam sou wees, sal 30% van     $ 60 000 000.00 aan hulle oorbetaal word. Wie sal nie $ 18 000 000.00 wil he nie. Miljoeners oornag  sonder om veel daarvoor te doen.

Hulle het telefonies met die Nigeriese burgers in aanraking gekom en kort daarna ‘n e-pos van The Central Bank of Nigeria ontvang wat die transaksie bevestig het.
Kort hierna het hulle na Lagos gevlieg waar hulle ingewag is deur die sakemanne wat hulle rondgewys het. Hulle het selfs bankamptenare ontmoet wat na bewering die skrywe aan hulle gestuur het.

Hulle is om geen geld gevra nie wat die transaksie meer geloofwaardig gemaak het. Die Nigeriers het wel vir hulle gese dat die transaksie met ses maande uitgestel gaan word aangesien daar regskostes is van $ 50 000.00 maar dat hulle nie verwag dat my kliente dit moet betaal nie.Die sakemanne het hulle versoek om terug te keer na Suid Afrika en te wag vir verdere instruksies.

My kliente het besluit dat hulle soveel geld gaan maak dat hulle die $ 50 000.00 sal betaal en het inderdaad die geld oorbetaal.So is ‘n verdere $ 5 000.00 versoek om aan die “Business Hubb”oor te betaal wat die transaksie sal fasiliteer in Mauritius.

Drie dae later is hulle versoek om die kliente in Mauritius te ontmoet waar hierdie transaksie gefinaliseer kan word.My kliente moes natuurlik vir almal se vliegtuigkaartjies betaal. Die Nigeriese burgers sou vir die hotel akkommodasie betaal. Die Nigeriers is reeds die woensdag deur Mauritius toe en my kliente het die vrydag gevlieg. Hulle het saam in dieselfde hotel gebly en die maandagoggend sou hulle na die business hub gaan soos die Nigeriers dit gestel het om die dokumentasie finaal te teken.

Die maandag oggend was daar geen teken van die Nigeriers nie en volgens die hotel het hulle reeds sondag aand teruggevlieg en die hotel rekening oop my kliente se naam geboek. Ter inligting die “Business Hub “ is ‘n wyse van spreke mense en nie ‘n fisiese gebou nie.

Gierigheid het natuurlik weer ‘n rol gespeel aangesien my een klient reeds ‘n nuwe Toyota Prado aangeskaf het en die ander klient ‘n nuwe huis wat hy nie kan beskostig nie gaan koop het met ‘n groot deposito want sien daar is miljoene oppad. Hulle het hierdie voertuig sowel as die huis verloor.Hulle totale verlies was R 700 000.00 sonder die voertuig en die huis.Hierdie skema begin altyd deur ‘n epos of faks wat u ontvang. Die skrywe is nooit aan u persoonlik gerig nie maar eerder aan die besturende direkteur, die President van die maatskappy ensovoorts.

U word vertel dat u hulp benodig word om geld uit Nigerie of ‘n ander Afrika land oor te plaas. Die persoon het normaalweg of geld geerf of is senior amptenaar van die regering of ‘n verteenwoordiger van ‘n instansie soos Die Nigerian National Petroleum Corporation wat geld wil oorplaas uit “The Central Bank of Nigeria “  die instansie is egter nie instaat om die geld oor te plaas sonder die hulp van ‘n buitelandse persoon nie. Dit is ook normaalweg geweldige bedrae soos $ 40 000 000.00. hulle beloof dan dat indien u behulpsaam sal wees sal die verdeling as volg wees. 70% vir hulle en 30 % vir u.

Hulle weet dat 30% van 40 miljoen dollar enige person se belangstelling sal prikkel. Die skrywe word ook spoedig opgevolg deur ‘n skrywe van The Central Bank of Nigeria af wat natuurlik hierdie transaksie bevestig.Die skrywes is ook altyd gemerk “urgent “ “confidential “ en u sal merk dat hierdie skrywes normaalweg vol spelfoute is.

Die outeur van die skrywes het ook in baie gevalle titels soos Dr, Chief, Barrister of prins of prinsses.Die slagoffer gee dan aan hierdie persone sy bank besonderhede asook kontak besonderhede. Hulle vra selfs ‘n skoon briefhoof aan sodat hulle kan vasstel of die maatskappy werklik bestaan.

Sommige mense wat Nigerie besoek het is daar as gyselaars aangehou en geld vir hulle Vryheid word geeis. In sommige gevalle is van die slagoffers daar vermoor.

Hierdie skema word wereldwys geken as Nigerie 419 aangesien all dade waar wanvoorstelling plaasvind onder artikel 419 van die Nigeriese wetgewing as bedrog verwys.

Indien enige van hierdie voorvalle gebeur DINK ASSEBLIEF VERDER

Groete tot volgende keer

CA GROBLER

Neels@vdberglaw.co.za